PENGUMUMAN
MODUL SPL KPM/ ePROFIL
Pekeliling Perkhidmatan Bil 4, KPM 2014

Kepada semua Pengguna SPL KPM.

Dimaklumkan Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2014 berkaitan Pengunaan Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia telah dikeluarkan pada 7 November 2014.

Sehubungan itu semua Ketua Jabatan dikehendaki akur dengan arahan yang di keluarkan.

Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2014

Admin 14.11.2014

Aduan Penganjur Tidak Merekod dalam SPL KPM

Kepada semua Pengguna SPL KPM.

Dimaklumkan sub modul aduan kepada pihak penganjur yang masih belum melaksanakan proses merekod LDP telah dibangunkan.

Modul tersebut boleh dilaksanakan menerusi modul Individu dan Pihak penganjur boleh melihat aduan dan membuat pengemaskinian menerusi modul SULDP.

Admin 28.10.2014

Notis Pengemaskinian SPL KPM

Kepada semua Pengguna SPL KPM.

Dimaklumkan juga bahawa, pada tahun 2014 hanya kursus yang dianjurkan oleh organisasi luar KPM dan modul-modul Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) sahaja dibenarkan didaftarkan menerusi modul Individu. Ia bagi mempastikan semua penganjur mendaftarkan aktiviti yang dianjurkan bagi mengelakkan tindanan perekodan dan kesesakan talian pada hujung tahun.

Terima Kasih

Tarikh Notis : 18 Februari 2014
Pemantauan Pengemaskinian SPL KPM

Pihak Admin mendapati masih terdapat sekolah yang masih belum mengemaskini maklumat pelaksanaan kursus/ bengkel/ latihan yang dianjurkan secara berkumpulan/schoolbase menerusi modul SULDP.

Dipohon pihak JPN/ PPD membuat pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang masih belum membuat sebarang pengemaskinian menerusi SPL KPM.

Pihak JPN/PPD boleh melihat status sekolah-sekolah tersebut menerusi Modul Dashboard

1. Login 'Modul Dashboard'
2. Masukkan ID 'Penyelaras JPN/ 'Penyelaras PPD' dan katalaluan.
3. Pada 'Menu Data Kursus Berkumpulan 2013' Klik pada +Status Pelaksanaan'
4. Klik pada Kod JPN/ PPD
5. Pilih Filter 'Status Pengisian Kursus' = Kosong dan tekan butang cari
6. Aplikasi akan memaparkan sekolah-sekolah yang masih belum membuat pengemaskinian SPL KPM.

Terima Kasih.

Tarikh Notis : 23 Julai 2013
Makluman dan Peringatan Pengemaskinian Kursus Oleh Penganjur Kursus

Semua kursus yang dianjurkan oleh Bahagian/ JPN/ PPD/ IPG/ KM/ BTPN/ PKG perlu dimasukkan menerusi modul SULDP oleh penganjur kursus.

Dipohon semua penganjur memasukkan Maklumat LDP dan peserta dan mempastikan status kursus telah 'Dilaksanakan' bagi membolehkan pelaporan digital dikemaskini secara automatik.

Peserta kursus boleh melihat dan menyemak status kursus yang telah dihadiri menerusi modul Individu.

Daftar Kursus KKL hanya melibatkan kursus-kursus yang dianjurkan oleh organisasi luar dari KPM.

Tarikh Notis : 23 Julai 2013
Pengemaskinian Profil Pegawai Latihan/ SULDP

Bahagian Pendidikan Guru sedang mengemaskini maklumat Pegawai Latihan dan Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan.

Semua penyelaras diminta mengemaskini maklumat masing-masing menerusi modul SULDP.

1. Login Menerusi MODUL SULDP SPLG
2. Klik Pada ' + Profil Pengguna' menerusi menu PENGURUSAN -SPL KPM >UTILITI PENGGUNA
3. Sila penuhkan ruang yang berkaitan.
4. Tekan butang 'SIMPAN'

Tarikh Notis : 18 Januari 2012
MUAT TURUN
  + Surat Siaran e-Profile
Pengemaskinian e-Profile
KP(BPG)9203/1/3/29 Jld.2 (19)
* Lampiran A
Surat Siaran Pengemaskinian e-Profile
KP(BPG)9203/1/3/29 Jld.2 (13)
Jadual Pengemaskinian e-Profile
  + Pekeliling/ Surat Siaran SPLG/ SPL KPM
Surat Siaran Pengemaskinian Maklumat secara Schoolbase (KP(BPG)9203/1/3/29 Jld.2 (9) - 29 Julai 2013
Surat Siaran - Pegawai/ Penyelaras Latihan di Bahagian/ Jabatan di KPM - KP(PP)0022/189/2 Jld.13 (16) - 17 September 2013
Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005
Surat Siaran Pelaksanaan Penggunaan SPLG
Garis Panduan SPLG.
Pelaksanaan Kaedah Latihan Pembacaan Buku (BR)
Kaedah Pengiraan Hari Berkursus
Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2014 : Penggunaan Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia
Garis Panduan Sistem Pengurusan Latihan KPM (SPL KPM)
  + Manual Ringkas Pengguna
Modul Daftar Kursus SULDP Sekolah
Modul Calon Peserta Sekolah
Modul Daftar & Sokongan KKL dan BR
Modul Reset Kata Laluan
Modul Analisa Kursus
   
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
FAQ
NOTIS ADMIN


Klik pada ikon di bawah untuk akses ke Modul SPL KPM/ eProfil

MODUL SPL KPM
UNTUK SEMUA WARGA KPM
     
MODUL SULDP
SPL KPM

MODUL INDIVIDU
SPL KPM
 
   
     
MODUL ePROFIL
UNTUK WARGA GURU SAHAJA
     
MODUL PENTADBIR
ePROFIL
MODUL INDIVIDU
ePROFIL
 

 
MODUL DASHBOARD
UNTUK PENGURUSAN DAN PENTADBIR SPL KPM/e|PROFIL
     
 
  • PENGGUNA YANG BERADA DI BAHAGIAN/ JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ JABATAN PELAJARAN DAERAH/ INSTITUT PENDIDIKAN GURU (INDUK & KAMPUS)/MATRIKULASI/ BTPN/ PKG PERLU DIDAFTARKAN DAHULU OLEH PENYELARAS LDP DI BAHAGIAN MASING-MASING SEBELUM BOLEH MENGAKSES KE MODUL INDIVIDU.
  • PENGGUNA DI SEKOLAH, DATA ASAS ADALAH DIDAFTARKAN MENERUSI PANGKALAN DATA EMIS

  • Sila hubungi : 03-8884 1052/ 1053/ 1071/ 1072 sekiranya terdapat sebarang masalah untuk login ke modul individu. (Sektor Latihan ICT, Bahagian Pendidikan Guru)

Terima Kasih atas kerjasama dan sokongan yang diberi

...Administrator...

SPL KPM - SPLG versi 4.69