SWIMBI menu


PENGUMUMAN
Pekeliling Perkhidmatan Bil 4, KPM 2014

Kepada semua Pengguna SPL KPM.

Dimaklumkan Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2014 berkaitan Pengunaan Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia telah dikeluarkan pada 7 November 2014.

Sehubungan itu semua Ketua Jabatan dikehendaki akur dengan arahan yang di keluarkan.

Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2014

Admin 14.11.2014

Aduan Penganjur Tidak Merekod dalam SPL KPM

Kepada semua Pengguna SPL KPM.

Dimaklumkan sub modul aduan kepada pihak penganjur yang masih belum melaksanakan proses merekod LDP telah dibangunkan.

Modul tersebut boleh dilaksanakan menerusi modul Individu dan Pihak penganjur boleh melihat aduan dan membuat pengemaskinian menerusi modul SULDP.

Admin 28.10.2014

Notis Pengemaskinian SPL KPM

Kepada semua Pengguna SPL KPM.

Dimaklumkan juga bahawa, pada tahun 2014 hanya kursus yang dianjurkan oleh organisasi luar KPM dan modul-modul Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) sahaja dibenarkan didaftarkan menerusi modul Individu. Ia bagi mempastikan semua penganjur mendaftarkan aktiviti yang dianjurkan bagi mengelakkan tindanan perekodan dan kesesakan talian pada hujung tahun.

Terima Kasih

Tarikh Notis : 18 Februari 2014
Pemantauan Pengemaskinian SPL KPM

Pihak Admin mendapati masih terdapat sekolah yang masih belum mengemaskini maklumat pelaksanaan kursus/ bengkel/ latihan yang dianjurkan secara berkumpulan/schoolbase menerusi modul SULDP.

Dipohon pihak JPN/ PPD membuat pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang masih belum membuat sebarang pengemaskinian menerusi SPL KPM.

Pihak JPN/PPD boleh melihat status sekolah-sekolah tersebut menerusi Modul Dashboard

1. Login 'Modul Dashboard'
2. Masukkan ID 'Penyelaras JPN/ 'Penyelaras PPD' dan katalaluan.
3. Pada 'Menu Data Kursus Berkumpulan 2013' Klik pada +Status Pelaksanaan'
4. Klik pada Kod JPN/ PPD
5. Pilih Filter 'Status Pengisian Kursus' = Kosong dan tekan butang cari
6. Aplikasi akan memaparkan sekolah-sekolah yang masih belum membuat pengemaskinian SPL KPM.

Terima Kasih.

Tarikh Notis : 23 Julai 2013
Makluman dan Peringatan Pengemaskinian Kursus OLEH PENGANJUR LDP

Semua kursus yang dianjurkan oleh Bahagian/ JPN/ PPD/ IPG/ KM/ BTPN/ PKG perlu dimasukkan menerusi modul SULDP OLEH PENGANJUR LDP.

Dipohon semua penganjur memasukkan Maklumat LDP dan peserta dan mempastikan status kursus telah 'Dilaksanakan' bagi membolehkan pelaporan digital dikemaskini secara automatik.

Peserta kursus boleh melihat dan menyemak status kursus yang telah dihadiri menerusi modul Individu.

Daftar Kursus KKL hanya melibatkan kursus-kursus yang dianjurkan oleh organisasi luar dari KPM.

Tarikh Notis : 23 Julai 2013
Pengemaskinian Profil Pegawai Latihan/ SULDP

Bahagian Pendidikan Guru sedang mengemaskini maklumat Pegawai Latihan dan Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan.

Semua penyelaras diminta mengemaskini maklumat masing-masing menerusi modul SULDP.

1. Login Menerusi MODUL SULDP SPLG
2. Klik Pada ' + Profil Pengguna' menerusi menu PENGURUSAN -SPL KPM >UTILITI PENGGUNA
3. Sila penuhkan ruang yang berkaitan.
4. Tekan butang 'SIMPAN'

Tarikh Notis : 18 Januari 2012
NOTIS ADMIN


Sila klik untuk ke Menu Aplikasi